Word lid Bestel gratis

Longaanval-actieplan nu in app

Het papieren longaanval-actieplan voor COPD-patiënten kan vervangen worden door een nieuwe app. De app DigiLAP biedt een aantal voordelen vergeleken met de oorspronkelijke versie.

De app voegt een workflow component toe. Antwoorden van patiënten worden geregistreerd en een door de patiënt ingevulde triage vragenlijst helpt de zorgverlener om sneller een diagnose te stellen en trends waar te nemen. Ook wordt automatisch een mantelzorger ingelicht als de symptomen ernstig zijn. Ook adviseert DigiLAP de patiënt snel actie te ondernemen en bijvoorbeeld een longverpleegkundige van de thuiszorg te bellen.

Onderzoek
DigiLAP wordt nu in de regio West-Brabant en het Bravis ziekenhuis gebruikt. Het LUMC doet daarnaast onderzoek naar de app als onderdeel van e-health tool ‘EmmaCOPD’. Patiënten gebruiken hun eigen Android telefoon of iPhone als ze met de app willen werken.

Effectiever
Het Longaanval Actieplan is in Nederland het meest gebruikte thuisinstrument door COPD longpatiënten. Het originele longaanval-actieplan werd in 2011 door Jaap Trappenburg van het UMC Utrecht ontwikkeld op basis van zijn promotieonderzoek naar symptomen van aankomende COPD-exacerbaties. Hoewel zijn longaanval-actieplan een papieren basis heeft, waren er destijds al aanwijzingen dat een vorm van telemonitoring nog effectiever zou kunnen zijn.

Terugval
Volgens de ontwikkelaar van DigiLAP, Oscar van Dijk van Medicine Men, vergeten patiënten het papieren longaanval-actieplan op den duur. Dat terwijl Longalliantie Nederland het actieplan tijdens een opname in het ziekenhuis prioriteit heeft gegeven boven het individuele zorgplan. Uitstel van het longaanval actieplan is volgens de alliantie ongewenst vanwege de kans op een terugval. Van Dijk: ‘Het DigiLAP helpt je herinneren en houdt je familie op de hoogte over hoe het met je gaat. Dat steuntje in de rug kan net het verschil maken.’