Word lid Bestel gratis

Longpunt Gorinchem verwacht in april 2017 de 750e bezoeker te begroeten.

Het is zover, na 4 jaar is deze mijlpaal bereikt en dat is voor het Longpunt een heuglijk feit. 

De trouwe bezoekers hebben dit mogelijk gemaakt in samenwerking met een hecht team van vrijwilligers. Voor een niet zo groot Longpunt toch een leuke steun in de rug.

Er bestaat overigens nog steeds de mogelijkheid om vrijwilliger te worden. Hiertoe kan men zich wenden tot de Longfonds verenigingsconsulent Zuid-Holland en Zeeland, mevrouw C. Dieffenbach, email: clementiendieffenbach@longfonds.nl 
of telefoon: (033) 43 41 205 / (06) 49 24 41 96 (van ma t/m do).