Word lid Bestel gratis

Vervolg van de Gezonde Lucht campagne

Vorig jaar ging de Gezonde Lucht campagne van start. Dit krijgt in 2018 een vervolg.

In Den Haag heeft het Longfonds gepleit voor een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Dit plan is opgenomen in het regeerakkoord en zal eind 2018 gereed zijn. Dit is een mooi begin naar gezonde lucht, maar het Longfonds wil dat ook gemeenten hier werk van gaan maken.

Gemeenten
Juist gemeenten kunnen zorgen voor gezonde lucht in uw buurt! Bijvoorbeeld door openbaar vervoer te stimuleren, scholen niet naast drukke wegen te plaatsen en hout stoken te ontmoedigen. U kunt ons helpen om druk uit te oefenen bij de gemeenten.

Doe de check
Check hoe gezond de lucht is in uw buurt en laat weten waarover u zich zorgen maakt in uw gemeente. Dan houdt het Longfonds u op de hoogte. Zij verzamelen alle reacties en bieden deze aan gemeenten aan. Dat doet het Longfonds na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, zodat de gemeenteraad Gezonde Lucht in haar plannen opneemt. Hoe meer checks, hoe sterker we samen staan. Want de lucht in Nederland moet gezonder!
Doe de check ›